Jste zde

Domů

Časopis TURISTA         2019

Časopis TURISTA, Zprávy z KČT

Již rok po založení Klubu českých turistů, tedy v roce 1889, začal vycházet klubový časopis, tehdy pod názvem Časopis turistů. Ten se přes varianty Turistika-Horolezectví nebo Turistika postupně ustálil na dnešní podobě TURISTA. V roce 2019 si připomínáme 130. výročí vzniku časopisu.


  Zprávy z KČT

  Součástí časopisu jsou i ZPRÁVY Z KČT – ty si (na rozdíl od placeného časopisu) můžete přečíst a stáhnout zcela zdarma:


  Obálka časopisu TURISTA

  Časopis TURISTA v roce 2019

  Do nového roku TURISTA vykročil s některými novinkami – časopis je rozšířen o další stránky, nová je koncepce, ceny časopisu a dále se zavedly zvýhodněné ceny předplatného pro členy KČT. Nová koncepce, stejně jako nové ceny časopisu pro členy KČT byly vyhlášeny a odsouhlaseny již na dubnové celostátní konferenci KČT. Rozšířený časopis v roce 2019 vychází o rozsahu 76 stran vč. obálky.

  Harmonogram pro rok 2019

  č. 1–2 vychází 23. ledna 2019
  č. 3 vychází 22. února 2019
  č. 4 vychází 29. března 2019
  č. 5 vychází 26. dubna 2019
  č. 6 vychází 24. května 2019
  č. 7 vychází 28. června 2019
  č. 8–9 vychází 23. srpna 2019
  č. 10 vychází 27. září 2019
  č. 11 vychází 25. října 2019
  č. 12 vychází 29. listopadu 2019

  Nová cena časopisu TURISTA

  Razantní navýšení cen za servis a poštovné, které provedla Česká pošta dvakrát během posledních dvou let, se promítlo i do ceny časopisu TURISTA. Od roku 2019 je pro nečleny KČT cena jednoho čísla časopisu 55 Kč, celoroční předplatné pro nečleny KČT pak bude 550 Kč.

  Zvýhodněné předplatné pro členy KČT

  Zvýhodněné celoroční předplatné pro členy KČT s rozšířeným či TOP členstvím je 390 Kč. Podmínky zvýhodněného předplatného pro členy KČT upravuje platná směrnice KČT „Členské příspěvky a členství v KČT“ (aktualizovanou verzi schválí pod označením ORG3/2018 ÚV KČT v listopadu 2018). Zvýhodněné předplatné se nevztahuje na členy se základním typem členství. Objednatelem časopisu za zvýhodněné předplatné hromadnou objednávkou je výhradně odbor KČT, výjimečně oblast KČT, příp. ústřední sekretariát KČT. Objednatel zodpovídá za to, že zvýhodněné předplatné bude poskytnuto pouze členům s rozšířeným či TOP členstvím. Objednávky je možno zaslat kdykoli, nejlépe však do 15. ledna 2019. Je možno objednávat i čísla, která již vyšla, avšak pouze do vyčerpání zásob. Hromadná objednávka musí obsahovat název, číslo a sídlo odboru KČT, dále jméno, příjmení, adresu, e-mail a telefon osoby odpovědné za objednání (na tuto adresu přijde složenka a faktura) a také jména, příjmení i přesné, platné a kompletní adresy jednotlivých předplatitelů (na jejich adresy bude časopis zasílán). Objednávky se zasílají buď poštou na adresu Lidé&Hory, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5, nebo v elektronické podobě na e-mail turista@lideahory.cz. Hromadně je možné objednávat i on-line na adrese https://www.kct.cz/predplatne-turista.

  Platby se provádějí až na základě obdržené faktury. Případné reklamace, problémy či nejasnosti ohledně objednávání lze řešit na tel. +420 257 315 459 (prodejna MAPIS) nebo na e-mailu turista@lideahory.cz. Kontaktní osobou je pan Roman Mejšner.

  Poznámka a doplnění zhotovitele

  Podle ORG3/2018 bude zvýhodněné celoroční předplatné poskytováno pouze těm členům KČT, kteří mají u svého odboru nebo oblasti řádně uhrazeno rozšířené či TOP členství. Zhotovitel nebude přijímat objednávky zvýhodněného předplatného jednotlivých předplatitelů z řad KČT bez potvrzení příslušného odboru KČT. Nový člen KČT, který u odboru KČT uhradí rozšířené členství kdykoli během roku 2019, bude zaregistrován jako předplatitel a dostane všechna dosud vydaná čísla časopisu TURISTA z roku 2019. Členové KČT s rozšířeným členstvím mohou objednávat i jednotlivá čísla časopisu TURISTA za zvýhodněnou cenu 39 Kč, za takové zásilky bude účtováno zvýhodněné poštovné ve výši 10 Kč.

  Předplatné časopisu TURISTA v roce 2019

  Zhotovitel doporučuje využívat všem zájemcům o objednání celoročního předplatného nebo i jednotlivých čísel časopisu on-line objednací systém, který funguje nonstop na https://www.kct.cz/predplatne-turista. Tento systém vyžaduje pouze vyplnění základních údajů o objednateli. Potvrzení objednávky s uvedením výše platby a vystavení faktury po úhradě objednaného časopisu generuje tento systém automaticky. Tyto dokumenty jsou pak automaticky zasílány na e-mailovou adresu objednatele. Systém šetří čas a výrazně zjednodušuje evidenci.


   

  Co je náplní časopisu TURISTA

  Novinky a zajímavosti z vlastivědy České republiky pro aktivní turisty, zejména o přírodních zajímavostech, kulturních, architektonických a technických památkách,

  • náměty na výlety zvláště pro ty, kdo se nejen vozí, ale i chodí, běžkují, jezdí na kole či na lodi,
  • informace o turistickém vybavení a o zdravotních aspektech turistiky, informace o službách pro turisty,
  • pozvánky na turistické akce, které jsou otevřeny veřejnosti,
  • poznávací soutěž o ceny, speciální vlastivědně-turistická křížovka, také s cenami pro luštitele,
  • v části „ZPRÁVY“ informace o klubové činnosti KČT.

  TURISTA č. 1-2/2019

  V týdnu od 21. ledna 2019 bylo na všechny předplatitele i do široké sítě prodejen PNS v celé ČR distribuováno první číslo letošního časopisu TURISTA 2019. Oproti loňskému ročníku je časopis rozšířen o další čtyři strany. Turista ročník 2019 bude spolu s obálkou obsahovat 76 stran a v každém čísle bude nový zásadní prvek - Téma čísla o rozsahu 12 stran.

  Tématem čísla č. 1-2/2019 jsou na 12 stranách informace o části oblasti Východní Krkonoše v zimě, představena jsou Černá hora a Malá Úpa. Kromě námětu na túry po mnoha lyžařských běžeckých stopách obsahuje Téma i zajímavé povídání o Trautenberkovi a další praktické informace o popisované oblasti.
  Jiné zajímavé tipy na výlet nebo dovolenou třeba i s celou rodinnou přináší články Kolem Vysokého pole (zajímavá oblast na Valašsku), Cestami zlaté kačice (o okolí Loděnického potoka) nebo o Chodsku a o kraji Jindřicha Šimona Baara. Každého čtenáře jistě zaujme rozhovor se značkařskou legendou Milanem Pernicou nebo další díl ze seriálu Chaty KČT o Mattušově chatě na Pancíři. Novinkou je úvodní článek o seriálu Poutní místa od Michala Bařinky.

  Mnoho dalších zajímavostí najdete i v pravidelných Zprávách KČT nebo v informacích od Asociace TOM.
  Partnerem č.1-2/2019 je firma The North Face, jeden z lídrů na českém trhu zabývající se výrobou a prodejem sportovního oblečení pro turistiku. Firma The North Face věnovala čtenářům Turisty tři hodnotné ceny do zavedené Soutěže pro čtenáře časopisu .

  Časopisy Turista a lidé&HORY lze objednávat také přes e-mailovou adresu na predplatne@lideahory.cz.

  TURISTA č. 3/2019

  Časopis Turista č. 3/2019 byl distribuován do široké prodejní sítě PNS a rozesílán předplatitelům v týdnu od 1. března 2019.

  Tématem tohoto čísla byl Hrubý Jeseník v zimě. Na dvanácti stránkách byla představena především Jesenická magistrála v úseku od Ramzovského sedla přes Červenohorské sedlo, Praděd až na sedlo Skřítek a do Hraběšic.

  Číslo obsahovalo i pozvání k zimní návštěvě Smrku (1276 m), druhé nejvyšší hory Moravskoslezských Beskyd, nebo Skokovské stezky, která spojuje Teplou u Mariánských lázní a Skoky u Žlutic. K zajímavým článkům patří i příběh hudebníka a zpěváka R. A. Dvorského, Sláva a zlomená křídla, nebo povídání Pohádkové místo i svědek tragédie o Panské skále u Kamenického Šenova.

  Seriál o chatách KČT pokračoval dalším dílem, představena byla chata u pramene Vltavy. V seriálu o poutních místech byly představeny Skoky blízko Žlutic v západních Čechách a poutní kostel Navštívení Panny Marie.

  Partnerem časopisu a rubriky Vybavení pro turistiku je Rituall z Frenštátu pod Radhoštěm, jeden z předních domácích výrobců čepic, kulichů, čelenek a dalších druhů pokrývek hlavy. Firma Rituall věnovala pro soutěživé čtenáře časopisu tři soupravy čelenek s multifunkčním tunelem.

  TURISTA č. 4/2019

  Časopis Turista č. 4/2019 je distribuován do široké prodejní sítě PNS a rozesílán předplatitelům v týdnu od 1. dubna 2019.

  Tématem tohoto čísla je oblast Milešovského středohoří. Na dvanácti stránkách jsou představeny nejvýznamnější dominanty tohoto krásného koutu v severních Čechách – Milešovka, Lovoš, Hazmburk, Košťálov a Ostrý.

  K zajímavým pozváním na výlet patří článek o Horní Plané u Lipna nebo povídání o Hrusicích a kraji Josefa Lady s názvem Po stopách kocoura Mikeše. Zcela jistě zaujmou i články o Smrku, nejvyšším vrcholu české části Jizerských hor, o přírodním parku Sovinecko v Nízkém Jeseníku nebo o básníku Gustavu Jarošovi s názvem Český Andersen a jeho Broučci.

  V rozhovoru je představena agentura Dobrý den z Pelhřimova, seriál Poutní místa uvádí jihomoravské Hluboké Mašůvky a určitě neodoláte pozvání k návštěvě Borské skalky, která se vypíná nad Novým Borem..

  Partnerem časopisu a rubriky Vybavení pro turistiku je plzeňská firma Rock Point, jeden z našich největších prodejců outdoorového vybavení. Pro soutěživé čtenáře dodala firma Rock Point tři soupravy Care Kit Oboz a láhev Nalgone Rock Point.

  Redakce, produkce, objednávky inzerce

  Od roku 2017 je zhotovitelem časopisu TURISTA společnost Lidé&Hory, s. r. o.

  sídlo redakce je na adrese:
  Lidé&Hory, s. r. o., Štefánikova 63, 150 00 Praha 5,
  tel.: 257 328 388, mobil: 777 600 997.
  Kontaktní e-mailová adresa: redakceturista@lideahory.cz

  Šéfredaktorem časopisu je od roku 2018 Mgr. & Mgr. Michal Bařinka
  Vedoucím realizačního týmu je Ing. Ladislav Jirásko. Objednávky inzerce na adrese společnosti Lidé&Hory, s. r. o.

  Redakční rada časopisu TURISTA

  Mgr. & Mgr. Michal Bařinka
  Ing. Ladislav Jirásko
  Mgr. Vratislav Chvátal
  JUDr. Petr Hrubec

  Redakční rada Zpráv KČT

  Zdeněk Cabalka, předseda, cabalka@kct.cz

  Ing. Ivan Press
  Ing. Míla Bradová
  Miloslav Holenda
  Ing. Mojmír Nováček

  Podklady do Zpráv musí být předány nejpozději 40 dnů před vydáním časopisu, nejlépe do 20. dne předchozího měsíce.


  Odkazy

  Obrázek uživatele admin

  Partneři a sponzoři Klubu českých turistů

  Generální partner

  Lesy České republiky a.s.

           Partneři

            HAMÉ Turistické známky BoCo Mikov Sphere Card

            Fotolab-cewe Český systém kvality služeb (ČSKS)

  Hlavní partneři

  Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví - Pečujeme o Vás každou vteřinu České dráhy a.s. Author - evropská značka jízdních kol Česká spořitelna a.s.
  Alpine Pro

           Partnerské spolky

            Asociace A-TOM KST - Klub slovenských turistů Maďarský turistický svaz - Magyar Természetjárö Szovetség PTTK - Klub polských turistů - Polskie towarzysto turystyczno-krajoznawcze Český olympijský výbor Alpenverein.cz, Alpský klub Praha-Innsbruck 608
          Oesterreichischer Touristenklub Fichtelgebirgsverein e.V. Česká asociace Sport pro všechny Folklorní sdružení České republiky Česká obec sokolská Junák - český skaut, z.s. ERA-EWV-FERP - Evropská asociace turistických klubů

  Partnerské instituce, organizace a firmy

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo životního prostředí ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Czech Tourism Konto Bariéry kudyznudy.cz - tipy na výlet Labská stezka CzeCot - turistický portál České republiky Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Kraj Vysočina Ministerstvo kultury ČR Národní památkový úřad Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Ministerstvo zemědělství ČR Národní zemědělské muzeum Národní muzeum Turistické infocentrum KČT Plzeňský Prazdroj Moje vertikální kilo Zeměměřičský úřad Lví stopa - ŠKODA-auto

  WEBARCHIV - archiv českého webuMediální partneři

  Časopis Turista Kulturní kalendář 366 dní KAPesní KATalogy volného času Portál DŘEVO a STAVBY Časopis MŮŽEŠ Svět outdooru Turistika.cz - portál pro větší zážitek z cest a výletů Turistické listy