Jste zde

Domů

Stezka podél Lužnice slavnostně otevřena

www.stezkapodelluznice.cz

Stezka podél Lužnice (8/2014)
Pozvánka na otevření cyklistické cesty podél řeky Lužnice (7. června 2014)
Stezka podél Lužnice slavnostně otevřena (5/2014)
Stezka podél Lužnice (12/2013)
Stezka podél Lužnice nás spojuje (10/2013)
Stezka podél Lužnice nás spojuje (2/2012)

Slavnostní otevření před radnicí ve městě Wetra - folklórní soubor Růže, foto archiv
Slavnostní otevření před radnicí ve městě Wetra
folklórní soubor Růže, foto archiv
Slavnostní otevření stezky v Bechyni - folklórní soubor Prácheňáček, foto archiv
Slavnostní otevření stezky v Bechyni
folklórní soubor Prácheňáček, foto archiv
Projevy hostů: zleva ředitel rakouského partnera p. Mag. (CV) A. Schwarzinger, místopředseda rady euroregionu Siva Nortica p. Ing. F. Štangl, místopředseda KČT Z. Cabalka, čestná předseda KČT Ing. J. Havelka, foto archiv
Projevy hostů: zleva ředitel rakouského partnera
p. Mag. (CV) A. Schwarzinger, místopředseda rady
euroregionu Siva Nortica p. Ing. F. Štangl,
místopředseda KČT Z. Cabalka,
čestný předseda KČT Ing. J. Havelka, foto archiv

Po půlroční průzkumné práci v roce 2012 a další dvouleté systematické práci od června 2012 do dubna 2014 byla počátkem května 2014. Stezka podél Lužnice slavnostně otevřena. Tato 230 km dlouhá dálková pěší trasa od pramene Lužnice v Rakousku (Karlstift) až po ústí Lužnice do Vltavy (Týn nad Vltavou) byla otevřena na dvou místech: 4. května 2014 byl otevřen rakouský úsek ve městě Weitra a o týden později 11. května 2014 byla v Bechyni otevřena Stezka celá.

Hlavním partnerem velkého projektu byl Klub českých turistů, Partnerem pak agentura Waldviertel Destination (se sídlem ve Zwetlu). Slavnostní otevření proběhlo v rámci malého přeshraničního projektu, ve kterém Hlavním partnerem byl odbor KČT Bechyně, Partner na rakouské straně zůstal stejný. Oba projekty, podporované z prostředků EU, se jmenovaly „Stezka podél Lužnice nás spojuje“.

Otevření Stezky ve Weitře výborně připravil starosta města pan Raimund Fuchs. Slavnost se konala na vlajkami vyzdobeném náměstí před historickou radnicí. Hrála při ní městská dechová kapela a hrál, tančil a zpíval folklórní soubor Růže z Českého Krumlova. Slavnosti se zúčastnila velká delegace města a turistů z Bechyně, vedená starostou města Mgr. Jaroslavem Matějkou. Přítomné přivítal pan starosta Fuchs, odpověděl mu pan starosta Matějka. Za Partnera projektu hovořila paní Elizabeth Ederndorfer, projevy za Hlavního partnera uzavřel vedoucí projektu Ing. Jan Havelka. Slavnosti se kromě představitelů města Weitra a účastníků dvou autobusových turistických výprav z jižních Čech (Bechyně a České Budějovice) zúčastnila i řada občanů města. Vedoucí představitelé měst Weitra a Bechyně, zástupci O-KČT Bechyně a členové folklórního souboru pak byli pozváni do krásného slavnostního sálu radnice k přijetí a pohoštění.

O týden později se pak v Bechyni konaly slavnosti dvě. Nejprve byla dopoledne přímo u Lužnice, v kouzelném prostředí soutoku říčky Smutné s Lužnicí, pod skalním ostrohem, na kterém stojí bechyňský zámek, slavnostně otevřena stezka celá. Odpoledne pak v prostorách Muzea turistiky v Široké ulici bylo otevřeno Informační a řídící středisko projektu „Stezka podél Lužnice nás spojuje“.

Při dopolední slavnosti účastníky přivítal a pobavil folklórní soubor Prácheňáček ze Strakonic. Hudba a zpěv souboru se rozléhaly údolím a to vytvořilo přátelskou a veselou atmosféru celého zahájení. Slavnost zahájil vedoucí projektu Ing. Jan Havelka, který přivítal všechny přítomné a jmenovitě pak starosty měst Bechyně a Weitra a představitele euroregionu Silva Nortica. Poté účastníky v Bechyni přivítal starosta města Mgr. Jaroslav Matějka, odpověděl mu starosta města Weitra Fuchs. Dále pak hovořili za rakouskou stranu ředitel agentury Waldviertel Destination Mag. (CV) Andreas Schwarzinger, za českou stranu pan Ing. František Štangl, místopředseda rady euroregionu Silva Nortica a zároveň ředitel Jihočeského muzea v Českých Budějovicích a místopředseda KČT Zdeněk Cabalka. Proslovy uzavřel Ing. Jan Havelka. Stručně charakterizoval projekt, jeho cíle a očekávané přínosy a v závěru poděkoval všem, kteří mu pomáhali projekt vytvořit, i těm, kteří pomáhali s přípravami slavnostního otevření stezky. Jmenovitě pak poděkoval jednak nejbližším spolupracovnicím, které na projektu pracovaly, to je Ing. Adrianě Stránské, Bc. Barboře Přechové, Bc. Petře Jiroudkové a Bc. Veronice Lauberové, členům ústředního sekretariátu KČT a předsedovi odboru KČT Bechyně Petru Chaloupkovi a řadě dalších členů bechyňského odboru.

Potom oba starostové přestřihli připravenou pásku a skupina hostů se vydala po přilehlém úseku stezky.

Oficiální hosté a členové folklórního souboru pak byli pozváni na občerstvení, připravené v historické restauraci Protivínka na náměstí.

Ve 14 hodin začala hrát hudba folklórního souboru v Široké ulici u Muzea turistiky. Po čtvrthodinovém programu folklórního souboru pak Ing. Havelka přivítal dalšího významného hosta slavnosti, náměstka ministryně pro místní rozvoj pana Ing. Jiřího Houdka. Ten pronesl pozdravný projev a po něm vedoucí projektu charakterizoval vznik, budování a poslání Řídícího a informačního střediska projektu „Stezka podél Lužnice nás spojuje“. Pásku ve dveřích střediska tentokrát přestřihli vedoucí představitelé kolektivů, které celý projekt připravily – Mag. (CV) Andreas Schwarzinger a lne. Jan Havelka.

Potom si nejprve čestní hosté a po nich i ostatní účastníci prohlédli vnitřní vybavení střediska a v novém promítacím šálku zhlédli dvě krátké prezentace: první byla o Bechyni a druhá ukazovala budování nových částí Stezky na Bechyňsku a Vltavotýnsku. K provedení a vybavení nových prostorů střediska slyšeli autoři jen slova chvály.

Ke zvláštnostem, krásám a specifickým parametrům nové stezky se ještě vícekrát vrátíme.

Nyní zbývá již jen turisty na novou stezku pozvat a plánovanou infrastrukturu stezky dále rozvíjet podle jejich zájmů, názorů a připomínek. Tak určitě přijeďte!

Ing. Jan Havelka
Zprávy KČT, časopis Turista 7/2014

Další informace

Obrázek uživatele admin

Partneři a sponzoři Klubu českých turistů

Generální partner

Lesy České republiky a.s.

         Partneři

          HAMÉ Turistické známky BoCo Mikov Sphere Card

          Fotolab-cewe Český systém kvality služeb (ČSKS)

Hlavní partneři

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví - Pečujeme o Vás každou vteřinu České dráhy a.s. Author - evropská značka jízdních kol Česká spořitelna a.s.
Alpine Pro

         Partnerské spolky

          Asociace A-TOM KST - Klub slovenských turistů Maďarský turistický svaz - Magyar Természetjárö Szovetség PTTK - Klub polských turistů - Polskie towarzysto turystyczno-krajoznawcze Český olympijský výbor Alpenverein.cz, Alpský klub Praha-Innsbruck 608
        Oesterreichischer Touristenklub Fichtelgebirgsverein e.V. Česká asociace Sport pro všechny Folklorní sdružení České republiky Česká obec sokolská Junák - český skaut, z.s. ERA-EWV-FERP - Evropská asociace turistických klubů

Partnerské instituce, organizace a firmy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo životního prostředí ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Czech Tourism Konto Bariéry kudyznudy.cz - tipy na výlet Labská stezka CzeCot - turistický portál České republiky Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Kraj Vysočina Ministerstvo kultury ČR Národní památkový úřad Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Ministerstvo zemědělství ČR Národní zemědělské muzeum Národní muzeum Turistické infocentrum KČT Plzeňský Prazdroj Moje vertikální kilo Zeměměřičský úřad Lví stopa - ŠKODA-auto

WEBARCHIV - archiv českého webuMediální partneři

Časopis Turista Kulturní kalendář 366 dní KAPesní KATalogy volného času Portál DŘEVO a STAVBY Časopis MŮŽEŠ Svět outdooru Turistika.cz - portál pro větší zážitek z cest a výletů Turistické listy