Jste zde

Domů » Značení, mapy » Turistické značení

Cykloznačení

Pěší značení – podrobnosti
⇒ Lyžařské značení – podrobnosti
⇒ Cykloznačení – podrobnosti

⇒ Bezpečnost na turistických značených trasách (pdf)
⇒ Základní pravidla značení turistických tras (pdf)

V České republice se používají dva základní druhy značení – silniční a terénní. Převažuje Silniční značení, které se používá na většině značených cyklotras. Terénní značení se používá hlavně v horských oblastech a špatně přístupných místech vhodných jen pro horská kola (MTB).

Silniční značení

Značky mají žlutou pokladovou barvu a jsou označeny symbolem kola. Trasy jsou značeny čísly nebo logy a mohou být doplněny i piktogramy. Značky jsou součástí dopravního značení a jsou tří typů:

Směrová tabulka IS21  a  směrová tabule IS19

Značky obsahují kromě čísla trasy také názvy cílů a vzdálenosti k nim.

Horní řádek uvádí koncový cíl a na každém rozcestí se jeho název na každém rozcestí stále opakuje. U dálkových tras se v horní řádce uvádí významný cíl ve vzdálenosti kolem 25-35 km, takže se na trase po ujetí této vzdálenosti změní na následující významný cíl. 

Dolní řádek uvádí název následujícího rozcestí.

  

Návěst před křižovatkou IS20

Na návěsti se uvádí číslo trasy a cílové místo, vyznačuje se směr jízdy, případně i způsob značení, nebo změna značení a případně i překážky na trase.

Příklady:


Návěst vyznačuje vedení trasy č. 604 a č. 2023 a dále je piktogramem označena odbočka vlevo na vlakovou zastávku.

Změna typu značení. Silniční značení se zde mění na terénní. Trasa 2279 přechází v pásové značení bílé barvy.

Trasa č. 7 spolu s EV7 a Vltavskou stezkou vedou do Mělníka ve dvou variantách – vlevo přívozem, nebo rovně, kde je potřeba překonat schody.

 

Orientace po značených trasách.

Značené trasy vždy vedou z jednoho místa do druhého a netvoří okruhy. Výjimkou mohou být některé tematické trasy značené logy, které někdy okruhy vytváří.

Začátek a konec trasy je označen koncovou značkou, a rozcestí je vyznačeno vždy pomocí směrových tabulí IS19. Rozcestím se rozumí místo, kde trasa začíná (končí) a každé křížení dvou a více značených tras, případně odbočka ke kulturní nebo turistické zajímavosti.

Aktuální síť značených cyklotras najdeme v edici tištěných map KČT nebo na internetové mapě mapy.cz, kam KČT zasílá pravidelně změny v síti značených tras.

Při jízdě po značených trasách je dobré mít představu, kam chceme dojet, naplánovat si cestu a zjistit, jaké trasy můžeme využít. Osvědčený způsob je trasu si naplánovat na internetové mapě mapy.cz a mapu i itinerář si můžeme vytisknout, nebo exportovat do GPS. Vždy je ale vhodné mít sebou na trase i tištěnou mapu (nejlépe vydanou KČT, kde jsou aktuální značené trasy). Při nákupu map si vždy vyžádáme nejnovější vydání mapy.

Pokud narazíme při jízdě na trasu označenou tabulkami IS21 a nemáme sebou mapu ani GPS, musíme jet po trase do následujícího rozcestí, kde se zorientujeme a dozvíme se, kam která trasa vede. Na významných místech najdeme i nástěnné venkovní mapy.

Trasy značené čísly

Značená síť cyklotras používá jedno až čtyřmístná čísla podle důležitosti tras.

Jedno a dvoumístnými čísly jsou vyznačeny dálkové národní trasy. Třímístnými čísly jsou vyznačeny regionální trasy a čtyřmístnými čísly pak trasy místního významu.

 

      
Jízda přímo, odbočení vlevo, odbočení vpravo, konec trasy

  

  

Jednomístnými čísly jsou vyznačeny hlavní národní dálkové cyklostezky:

  • Trasa č. 1: Praha – Brno – Hodonín
  • Trasa č. 2: Labská stezka
  • Trasa č. 3: Praha – Plzeň – Folmava
  • Trasa č. 4: Cyklostezka Morava
  • Trasa č. 5: Jantarová stezka Ostrava – Brno – Mikulov
  • Trasa č. 6: Cyklostezka Ohře
  • Trasa č. 7: Vltavská cyklistická cesta

Další připravované dálkové trasy najdete na webu Česko jede.

Trasy značené logem

Tyto se používají pro vyznačení evropských cyklistických tras EuroVelo a tematických tras jako jsou např. Vinařské stezky, nebo některé přeshraniční dálkové trasy.

Takto značené trasy mohou vést v souběhu s číslovanými trasami nebo samostatně.

Pokud vedou trasy samostatně, používají se loga místo čísla trasy:

    

Pokud vedou logované trasy po číslovaných trasách, používá se logo spolu s číslem trasy na směrové tabuli IS19, nebo návěstích IS20. Na směrových tabulkách IS21 se logo neuvádí a je na nich jen číslo trasy. Pak se má za to, že logovaná trasa vede v souběhu s číslovanou trasou až do následujícího rozcestí.
Pžíklad: evropská trasa EV4 vede po národní trase č. 39 a proto na směrových tabulkách IS21 už není logo uvedeno.

   

 

Evropské cyklotrasy EuroVelo

Garantem značení evropských tras je Evropská cyklistická federace ECF.
V České republice koordinuje evropské značení Nadace partnerství.
Více informací najdete na stránkách EuroVelo, nebo Česko jede

 

Přes Českou republiku vedou čtyři evropské trasy:

Trasy Eurovelo

Trasy mohou být značeny logy ve čtyřech provedeních:

Pokud evropská trasa vede v souběhu s národní dálkovou trasou, může se logo národní trasy integrovat do loga evropské trasy, jak se zde vidět na příkladu cyklostezky Ohře a trasy EV4.

Tematické trasy

Trasy zaměřené na nějaký tematický okruh se značí logy. Jejich zřizovatelem není KČT a ani tyto trasy neudržuje.

Asi nejznámější z nich jsou Vinařské stezky a trasy Greenways, které jsou v péči Nadace partnerství.

Krom těchto mohou být v některých krajích vyznačeny i další místní nebo přeshraniční tematické trasy realizované a udržované místními sdruženími.

Varovné tabule

V některých místech, kde je cyklisty potřeba informovat o možných nebezpečích se používají varovné tabule. Jsou to návěstí IS20 doplněné informacemi o nebezpečných místech.

    

Piktogramy

Pro informování cyklistů o kulturních a turistických cílech na trase se používají na značkách smluvené piktogramy. Jejich seznam a význam si můžete stáhnout zde (pdf).

piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram

 

Příklady použití na směrovkách:


Odbočka k turistické zajímavosti (rozhledna)


Informace o zajímavostech v obcích (muzeum a hrad)

 


Terénní značení

V horských oblastech, nebo na těžko přístupných trasách se můžeme setkat s dalším druhem značení cyklistických tras.

Jsou to značky vycházející z pěšího značení s tím rozdílem, že značky jsou na žlutém podkladu. Používají se stejně jako pěší značení. Na rozcestích jsou směrovky a trasa je vyznačena pásovým značením se žlutými vodícími pruhy. Další změnou je, že se pro cyklisty používá místo žluté značky bílá.

        

            


směrovka terénního značení

 

Míra Landa, únor 2016


 

Pokud zjistíte na značených trasách nějaké nedostatky, sdělte je, prosím, přímo na mail prilepek@kct.cz

 

Partneři a sponzoři Klubu českých turistů

Generální partner

Lesy České republiky a.s.

         Partneři

          HAMÉ Turistické známky BoCo Mikov Sphere Card

          Fotolab-cewe Český systém kvality služeb (ČSKS)

Hlavní partneři

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví - Pečujeme o Vás každou vteřinu České dráhy a.s. Author - evropská značka jízdních kol Česká spořitelna a.s.
Alpine Pro

         Partnerské spolky

          Asociace A-TOM KST - Klub slovenských turistů Maďarský turistický svaz - Magyar Természetjárö Szovetség PTTK - Klub polských turistů - Polskie towarzysto turystyczno-krajoznawcze Český olympijský výbor Alpenverein.cz, Alpský klub Praha-Innsbruck 608
        Oesterreichischer Touristenklub Fichtelgebirgsverein e.V. Česká asociace Sport pro všechny Folklorní sdružení České republiky Česká obec sokolská Junák - český skaut, z.s. ERA-EWV-FERP - Evropská asociace turistických klubů

Partnerské instituce, organizace a firmy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo životního prostředí ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Czech Tourism Konto Bariéry kudyznudy.cz - tipy na výlet Labská stezka CzeCot - turistický portál České republiky Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Kraj Vysočina Ministerstvo kultury ČR Národní památkový úřad Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Ministerstvo zemědělství ČR Národní zemědělské muzeum Národní muzeum Turistické infocentrum KČT Plzeňský Prazdroj Moje vertikální kilo Zeměměřičský úřad Lví stopa - ŠKODA-auto

WEBARCHIV - archiv českého webuMediální partneři

Časopis Turista Kulturní kalendář 366 dní KAPesní KATalogy volného času Portál DŘEVO a STAVBY Časopis MŮŽEŠ Svět outdooru Turistika.cz - portál pro větší zážitek z cest a výletů Turistické listy